Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński (niem. Heilsberg, prus. Lēcbargs) – miasto nad rzeką Łyną i Symsarną, historyczna stolica Warmii, a obecnie siedziba Powiatu Lidzbarskiego.

Lidzbark w latach 1350-1795 był stolicą księstw i siedzibą biskupów. Miasto nazywane Perłą Warmii było centrum wiary i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Był to też znaczący ośrodek gospodarczy, w regionie ustępujący pozycją tylko Braniewu.

W zamku biskupim w latach 1503-1509 mieszkał M. Kopernik, sprowadzony do Lidzbarka Warmińskiego przez swojego wuja, biskupa Łukasza Watzenrode. W latach 1766-1795 rezydował też książę polskich poetów Ignacy Krasicki (którego osobistym sekretarzem był wspomniany już J. Kalnassy). Na jego cześć na przełomie sierpnia i września odbywają się Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry.

Na zamku przebywali też papież Pius II, Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, Jan Olbracht Waza, Adam Stanisław Grabowski, Karol XIII, Napoleon Bonaparte i wielu innych.

Obecnie zamek jest jednym z najcenniejszych polskich zabytków. W zlokalizowanym w nim oddziale Muzeum Warmii i Mazur znajduje się oryginał Tablicy Kalnassy z Gągławek.

Strona internetowa "Węgierskie ślady na Warmii" zrealizowana została przez Stowarzyszenie Historyczne im.Generała Stefana Roweckiego "Grota" Dowódcy Armii Krajowej w Olsztynie oraz Powiat Olsztyński przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Warmia i Mazury Powiat Olsztyński Klub Historyczny im. Grota CKB Dobre Miasto PTH Tyrolska Węgierski Instytut Kultury OSW