Historia szlaku

Szlak „Węgierskie ślady na Warmii”

Związki polsko-węgierskie mają swoją długą historię. Początki sięgają czasów panowania Stefana I Świętego (ok. 969-1038), pierwszego koronowanego króla Madziarów. Sąsiedztwo tych dwóch państw i wspólni wrogowie zadecydowały o tym, że te pierwsze relacje dotyczyły kwestii militarnych. Dynastie Piastów i Arpadów zacieśniały ten sojusz także poprzez więzy rodzinno-polityczne. Ich symbolem stały się dwa zjazdy władców Polski, Węgier i Czech w Wyszehradzie, siedzibie węgierskich królów, które odbyły się w latach 30. XIV w., a do tradycji których odwołujemy się do dziś w kontekście współpracy Grupy Wyszehradzkiej. Doszło wtedy do zawarcia pierwszej unii personalnej (1370 r.), której następstwem stało się ogłoszenie węgierskiego władcy Ludwika I królem Polski.

W połowie XV w. doszło do kolejnej unii, której ucieleśnieniem był Władysław III Warneńczyk (syn króla Władysława Jagiełły). Jego śmierć w bitwie pod Warną w 1444 r. spowodowała, że nie trwała jednak długo. Sojusz rozpadł się, gdyż Polacy i Węgrzy kierowali się innymi priorytetami w polityce zagranicznej. Niemniej dzięki wymianie handlowej i gospodarczej wzrastało wzajemne oddziaływanie cywilizacyjne i ustrojowe obu krajów. Niezwykłym okresem dla rozwoju relacji polsko-węgierskich były lata panowania księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego (1575-1586) na ziemiach polskich. Za jego sprawą pierwszym znanym Węgrem na Warmii był Andrzej Batory, bratanek polsko-węgierskiego króla, który miał po nim objąć tron w Krakowie. Dzięki staraniom stryja zdobywał nad Wisłą godności kościelne – w 1581 r. został kanonikiem warmińskim, trzy lata później otrzymał nominację papieską na biskupa koadiutora Marcina Kromera, ordynariusza warmińskiego, aby w 1589 r., po jego śmierci, objąć diecezję.

Z biskupem Batorym wiązana jest z kolei historia węgierskiego rodu Kalnassy, który zamieszkiwał na Warmii od XVIII w., chociaż nie ma dowodów, że to on sprowadził jego członków do Wartemborka. Najstarszy z rodu Zygmunt Józef pełnił urząd burgrabiego dzisiejszego Barczewa. W Gągławkach gospodarzył Andrzej Michał Kalnassy. Joachim Otto Zygmunt Kalnassy (syn Zygmunta Józefa) był pisarzem, poetą, a także przez blisko 30 lat sprawował funkcję osobistego sekretarza biskupa Ignacego Krasickiego.

Dzięki Powiatowi Olsztyńskiemu, Gminie Stawiguda, społeczności Gągławek, Bartąga oraz Stowarzyszeniu Miłośników Rusi 31 maja 2017 r. otwarto Trakt Rodu Kalnassy, który jest „węgierskim śladem” na Warmii i łączy miejscowości związane z tą węgierską rodziną.

Szlak łączy ze sobą osiem miejscowości:
Gągławki - Bartąg - Frombork - Braniewo - Lidzbark Warmiński - Reszel - Barczewo - Olsztyn

„Węgierskie ślady na Warmii”

Na szlaku...

Gągławki

Założona została w 1348 r. jako majątek rycerski kapituły warmińskiej. Nadanie na prawie pruskim otrzymali bracia, Prusowie: Glanden, Tulekoyten, Sansagen, Mecruten i Golti. Informacje o właścicielach datowane są od XVI w. W 1538 r. właścicielem był Jan von der Tappelbude, następnie od 1619 r. Edward Gądłowski z Ornety. Po jego śmierci własność przeszła w ręce kapituły.

Więcej >>

Bartąg

BARTĄG (niem. Gross Bertung lub Bertingshusen, Bering) – wieś w powiecie olsztyńskim, w gminie Stawiguda, położona nad jeziorem Bartąg oraz w pobliżu rzeki Łyny. Wieś lokowana była na prawie chełmińskim w 1345 r. przez wójta Henryka Lutra, a następnie kapitułę warmińską.

Więcej >>

Frombork

FROMBORK (niem. Frauenburg, łac. Castrum Dominae Nostrae – Gród Naszej Pani) – miasto w powiecie braniewskim, położone nad Zalewem Wiślanym. W 1275 r. po kolejnym powstaniu Prusów biskup warmiński Henryk Fleming postanowił przenieść kapitułę warmińską z Braniewa do Fromborka.

Więcej >>

Braniewo

BRANIEWO (niem. Braunsberg) – miasto leżące nad Zalewem Wiślanym i rzeką Pasłęką, siedziba powiatu braniewskiego. To pierwsza siedziba biskupów warmińskich i katedry diecezjalnej oraz funkcjonującej przy niej kapituły, czyli pierwsza stolica Warmii.

Więcej >>

Lidzbark Warmiński

LIDZBARK WARMIŃSKI (niem. Heilsberg, prus. Lēcbargs) – miasto nad rzeką Łyną i Symsarną, historyczna stolica Warmii, a obecnie siedziba Powiatu Lidzbarskiego. Lidzbark w latach 1350-1795 był stolicą księstw i siedzibą biskupów.

Więcej >>

Reszel

RESZEL (niem. Rößel, lit. Rešlius) – miasto w powiecie kętrzyńskim nad rzeką Sajną. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittàslow. Reszel od 1254 r. należał do biskupa warmińskiego – w dokumentach wymieniany jako castrum Ressel.

Więcej >>

Barczewo

BARCZEWO (dawniej Wartembork, niem. Wartenburg in Ostpreussen) – miejscowość w powiecie olsztyńskim, położona nad rzeką Pisą Warmińską. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittàslow.

Więcej >>

Olsztyn

OLSZTYN (niem. Allenstein, łac. Allenstenium, Holstin) – stolica województwa warmińsko-mazurskiego, siedziba władz administracyjnych regionu i ziemskiego powiatu olsztyńskiego, kurii archidiecezji warmińskiej.

Więcej >>

Strona internetowa "Węgierskie ślady na Warmii" zrealizowana została przez Stowarzyszenie Historyczne im.Generała Stefana Roweckiego "Grota" Dowódcy Armii Krajowej w Olsztynie oraz Powiat Olsztyński przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Warmia i Mazury Powiat Olsztyński Klub Historyczny im. Grota CKB Dobre Miasto PTH Tyrolska Węgierski Instytut Kultury OSW