Frombork

Frombork (niem. Frauenburg, łac. Castrum Dominae NostraeGród Naszej Pani) – miasto w powiecie braniewskim, położone nad Zalewem Wiślanym.

W 1275 r.  po kolejnym powstaniu Prusów biskup warmiński Henryk Fleming postanowił przenieść kapitułę warmińską z Braniewa do Fromborka. Przywilej lokacyjny Frombork otrzymał w 1310 r., a znaczenie miasta podniosło wybudowanie w latach 1329-1388 katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja. Początkowo miasto stanowiło własność biskupów warmińskich, od 1320 r. należało do kapituły warmińskiej.

Na mocy pokoju toruńskiego z 1466 r. miasto wraz z całą Warmią przejęte zostało od Krzyżaków i weszło w skład Korony Królestwa Polskiego.

Od 1510 r. do dnia swojej śmierci w maju 1543 r. we Fromborku żył i pracował Mikołaj Kopernik, kanonik kapituły warmińskiej. Tu opracował De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) – dzieło, które odmieniło dotychczasowe pojęcie o wszechświecie. Zespół katedralny na wzgórzu stał się miejscem pochówku astronoma. We września 1948 r. rozpoczęło tu działalność Muzeum Mikołaja Kopernika.

Z Fromborkiem związany jest też Joachim Otto Zygmunt Kalnassy, który w latach 1789-1802 był kanonikiem i kustoszem katedry we Fromborku, a także pisarzem, poetą i tłumaczem, m.in. Horacego i Propercjusza. Przetłumaczył również dzieło Franciszka Salezego O pożytecznym przygotowaniu do pobożnego życia i szczęśliwej śmierci, a swoje dzieło zadedykował ludowi warmińskiemu. W języku francuskim napisał m.in. Tablicę geograficzną Warmii. J. Kalnassy był sekretarzem Ignacego Krasickiego, biskupa warmińskiego i księcia polskich poetów. Po śmierci w 1802 r., spoczął w krypcie fromborskiej katedry.

Pod stropem katedry znajdują się drewniane kapelusze kardynalskie, wśród których jest także ten biskupa Andrzeja Batorego.

Strona internetowa "Węgierskie ślady na Warmii" zrealizowana została przez Stowarzyszenie Historyczne im.Generała Stefana Roweckiego "Grota" Dowódcy Armii Krajowej w Olsztynie oraz Powiat Olsztyński przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Warmia i Mazury Powiat Olsztyński Klub Historyczny im. Grota CKB Dobre Miasto PTH Tyrolska Węgierski Instytut Kultury OSW