Gągławki

Gągławki (németül: Ganglau) – falu az olsztyni járásban, Stawiguda községben.

1348-ban alapították a varmiai káptalan lovagi birtokaként, ahol a porosz testvérek (nevezetesen Glanden, Tulekoyten, Sansagen, Mecruten és Golti) elnyerték a porosz jogot. Már a 16. századtól kezdve maradtak fenn dokumentumok a terület birtokosaira vonatkozóan: 1538-ban Jan von der Tappelbude, majd 1619-től Edward Gądłowski tulajdonába került, ennek halálát követően a település a káptalanra szállt, amely azt Bogusław Domaradzki, 1714-ben pedig Franciszek Domel tulajdonába adta. A következő tulajdonos Baltazar Gerith (Olsztyn polgármestere) volt, halála után pedig özvegye, Anna Barbara újra megházasodott – férje Kálnássy József lett.

Abban az időben, amikor itt az említett Anna Barbara gazdálkodott, Krzysztof Szembek varmiai püspök ötéves erőfeszítése után 1733-ban XII. Kelemen pápa beleegyezett abba, hogy Gągławki a magdeburgi jog helyett a kedvezőbb chełmnói jog alapján működjön. A Szentszék kívánságára ezen jogállás megváltoztatását kőtáblán örökítették meg, amely jelenleg a település parkjában, egy faállványon található meg:

Örök emlékezetül

Ezen, Gągławki nevezett birtok, a hozzá csatolt résszel együtt – a Peichert tartományi hites földmérő által készített térkép alapján, Őeminenciája XII. Kelemen pápa jóváhagyásával, az 1733. június hó 30. napján Rómában kelt pápai bulla értelmében örök időkre hűbéri tulajdonba adatott a chełmnói jog szerint tiszteletre méltó Kálnássy Annának, valamint örököseinek és utódainak méltóságos Krzysztof Szembek varmiai püspök, Słupowo grófja, apostoli megbízott által az Úr 1733. esztendejében

Idővel az emléktábla állapota megromlott, jelenleg – konzerválás után – az olsztyni Warmia és Mazury Múzeum lidzbarki fiókjának gyűjteményében található, és Varmia múltjának egyik legértékesebb dokumentumát jelenti. Másolatát a bartągi plébániatemplomban helyezték el, az 1715-ben született Kálnássy András Mihály síremléke közelében, aki 1738-ban megvásárolta a falut idősebb testvérétől, és 1748-ban bekövetkezett haláláig igazgatta a birtokot.

A „Magyar nyomok Varmiában” honlapot az olsztyni Stefan „Grot” Rowecki Történelmi Egyesület és az Olszytni Járás készítette a Varmia-mazúriai vajdaság anyagi támogatásáva.

Warmia i Mazury Powiat Olsztyński Klub Historyczny im. Grota CKB Dobre Miasto PTH Tyrolska Węgierski Instytut Kultury OSW